Toon filters
Actuele posities
Operationeel Directeur
Mennens Groningen B.V.
Operationeel Directeur
Voor Mennens komen we graag in contact met een ambitieuze en resultaatgerichte Operationeel Directeur. In deze nieuwe positie binnen de organisatie ga je samen met de Algemeen Directeur en Commercieel Directeur vorm geven aan de verdere professionalisering van de organisatie. Belangrijkste change is de aansturing die van decentraal naar centraal gaat. Het doel van de positie is om het operationele werkproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen gekeken naar processen, medewerkers, klanten en doelstellingen. Als dit betekent dat je activiteiten anders moet gaan organiseren draai je daar je hand niet voor om. Met een goede business case en je jarenlange ervaring in change management krijg je iedereen in de organisatie mee. Als je een “gespreid bedje” zoekt moet je zeker niet op deze positie solliciteren. Belangrijkste taken & verantwoordelijkheden: Managen van een team van circa 200 technisch medewerkers (van monteurs tot operationeel managers) en door verandering loodsen, coachen en meekrijgen; Realiseren van een soepel lopende bedrijfsvoering en het maken van de volgende groeistap naar operational excellence;Zorgdragen voor een centraal gestuurde landelijke organisatie in plaats van een decentraal geleide organisatie met statutaire directeuren;Kritisch kijken naar de werkzaamheden per locatie en hierin de juiste beslissingen nemen;Budgetten en financiële prestaties betreffende operationele processen zullen onder jouw leiding staan en je zult ze verbeteren om de efficiëntie te verhogen en kosten te verlagen;Je rapporteert aan de Algemeen Directeur met wie je in het MT nauw samenwerkt.
Operational Service Program Manager
Operational Service Program Manager
As a member of the Service Operations team your main focus is being responsible for setting the standard and facilitating the successful Entry-Into-Service of equipment with the customers. Managing expectations and consistent delivery globally.Key Responsibilities Develop and implement the operational readiness philosophy and set the strategic direction to drive operations service excellence for operational readiness globally;Assist with development of new regional operational readiness manager or liaise with existing regional managers (non-hierarchical);Facilitate communication, develop and enhance key relationships between production unit and sales areas teams to create efficient, customer focused and mutual profitable businesses;Coordinate the identification of all applicable laws, regulations, licences and permit requirements, and ensure compliance with safety, quality and efficiency including delivery against PA expected profitability levels;Follow operational readiness business case deviations, escalating issues and establish operational readiness governance;Align processes to enhance accountability and responsibility within the value chain;Continuously evaluate deliveries and improve processes to reach operational excellence;Identify, evaluate, prioritize, develop, implement, and monitor service standards (SOP) to generate efficiency in service execution together with the divisional Service Agreement Manager;Interact closely with key stakeholders: within service operation, commercial, engineering, sourcing, suppliers, logistics, and other divisions;Drive operational service excellence globally within operational readiness to ensure the most efficient total cost of ownership for the customers;Provide regular reports to the Asset Lifecycle Support Manager on the above activities Knowledge, Skills, & Experience Sought.
Manager Tanktransport
Manager Tanktransport
Deze functie is ter versterking en professionalisering van de organisatie van onze opdrachtgever. Je bent, binnen de organisatie, hét aanspreekpunt voor de transportplanning en Chauffeurs. De transportplanning bestaat uit zes Planners waar je dagelijks operationeel leiding aan geeft. Tevens ben je verantwoordelijk voor 80 Chauffeurs. Je werkt in deze rol nauw samen met andere afdelingen, zoals Sales en HR. Je bent verantwoordelijk voor het proces van orderinvoer tot aan de leveringen bij de klanten. Je zorgt ervoor dat iedereen binnen het team weet wat er van hem/haar verwacht wordt zodat het werk voorspoedig verloopt en de werkzaamheden naar volle tevredenheid van de klanten kunnen worden uitgevoerd. Problemen die de dagelijkse operatie verstoren, worden door jou direct aangepakt. Daarnaast ben je in nauw contact de Chauffeurs, maakt afspraken en zorgt ervoor dat de afspraken worden opgevolgd. Je denkt vooruit en zoekt continu naar mogelijkheden om de processen te optimaliseren. Binnen de organisatie streeft men naar een hoge mate van onderlinge betrokkenheid en een informele werksfeer. Door jouw manier van leidinggeven weet je de medewerkers te inspireren, motiveren en naar een hoger niveau te brengen. Je zorgt ervoor dat de Planners regelmatig met elkaar om de tafel zitten, stelt doelstellingen op en voert voortgangsgesprekken uit met zowel de Planners als met de Chauffeurs. Dit behoort ook tot jouw verantwoordelijkheden: Leidinggeven aan en ontwikkelen van de medewerkers;Organiseren van het afdelingsoverleg en chauffeursbijeenkomsten;Runnen van de dagelijkse business en behandelen van issues & klachten;Zorgdragen voor een optimale personeelsbezetting;Zorgdragen voor naleving van klant- en personele afspraken;Signaleren van knelpunten en ontwikkelingen, het initiëren en implementeren van verbeteringen;Rapporteren van de performance van de afdeling en sturen op KPI's. ​​​
Finance Manager
Finance Manager
De Finance Manager stuurt een team aan van 4 medewerkers en zelf rapporteer je aan de Manager Support. Het doel van de functie is het voorbereiden en uitvoering geven aan het financiële beleid van de onderneming en het realiseren van de periodieke verslaglegging. Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: Realiseren van managementdoelstellingen; zowel de vertaling van doelstelling naar werkbaar plan, de voortgangsbewaking en de rapportage meetbare resultaten;Analyseren van financiële gegevens en verzorgen van de toelichting op financiële rapportages en adviseren over eventueel te ondernemen acties;Verzorgen van periodieke financiële verslaglegging aan de directie en hoofdkantoor/divisie;Aansturen medewerkers binnen de afdeling Finance en zorgen voor verdere ontwikkeling van het team;Organiseren en bewaken werkprocessen en procedures om afdelingsdoelstelling te kunnen realiseren;Rapporteren aan leidinggevende; tijdig en adequaat;Opstellen jaarstukken en business planning;Bewaken van diverse financiële ontwikkelingen, zoals debiteuren- en budgetbeheer, liquiditeitspositie en kostenontwikkelingen;Fiatteren betaalbaarstelling van facturen waarbij rekening gehouden dient te worden met termijnen, kortingen en liquiditeitspositie;(Laten) samenstellen van balans-, winst- en verliesrekening;Beheer wagenpark en verzekeringsportefeuille en het opstellen van de daarbij behorende contracten;Bespreken van financiële aangelegenheden met belastingdienst, accountants en externe partijen.
Controller
Controller
Het adequaat voeren van en het toezicht houden op de administratieve processen, oplossen van problemen op de afdeling administratie. Verantwoordelijk voor de bewaking van procedures en afspraken m.b.t. administratie en automatisering van de diverse bedrijfsprocessen. Inrichten van informatiestromen zodanig dat cijferbeoordelingen toegepast kunnen worden.•    Verantwoordelijk voor de algehele financiële- en projectadministratie•    Periodiek tijdig en volledig financieel rapporteren aan het moederbedrijf •    Tijdig en volledig opstellen van projectrapportages en voorbereiden van directierapportages•    Aanleveren managementinformatie, opstellen van budgetten en periodieke overzichten•    Signaleren van afwijkingen en deze vertalen naar praktische oplossingen•    Zorgdragen voor een continue verbetering en optimalisatie van processen•    Leiding geven aan financiële administratie en ondersteunende medewerkers•    Verantwoordelijk voor de loon- en salarisadministratie•    Voorkomende personeelsaangelegenheden•    Eerste aanspreekpunt voor de automatisering binnen het bedrijf•    Optimalisatie, invoeren en bewaken van Navision harmonisatie
Posities 1 t/m 5 (van 14 posities)
1
2
3
Bekijk ingevulde posities
Aanmelden Deen nieuwsbrief?
Aanmelden

Contact

Ontmoet onze consultants
Heeft u een vacante positie of bent u zelf werkzaam op directie- of senior managementniveau en zoekt u een vertrouwd bureau dat bij u past? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken graag de diverse mogelijkheden.
Maak een afspraak